EN TH

ร่วมงานกับเรา

ผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและติดตั้งระบบแบบครบวงจร

สวัสดิการ

ตำแหน่ง Project Sales (หลายอัตรา)

เงินเดือน ตามประสบการณ์
รายละเอียด
1. นำเสนองานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
2. ออกพบลูกค้ารายเก่าและหาลูกค้ารายใหม่
3. ทำยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด

 


คุณสมบัติ
1. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, มีรถยนต์ในการติดต่องาน
2. มีทักษะการขาย
3. มีประสบการณ์ขายงานโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ (เพิ่มเติม)
1.ค่าน้ำมันในการเดินทาง

ตำแหน่งที่รับสมัครอยู่ตอนนี้