ร่วมงานกับบริษัทโซลาร์เซลล์

รับสมัคร พนักงานขายโครงการ

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นำเสนองานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
2. ออกพบลูกค้ารายเก่าและหาลูกค้ารายใหม่
3. ทำยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด

1. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, มีรถยนต์ในการติดต่องาน
2. มีทักษะการขาย
3. มีประสบการณ์ขายงานโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

1. ค่าน้ำมันรถยนต์
2. คอมมิชชั่น
3. ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์

Line

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำรวจและออกแบบติดตั้ง

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ดำเนินการสำรวจหน้างานเพื่อออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์
2. ดำเนินการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์
3. จัดทำเอกสาร ISO สำหรับสำรวจหน้างาน

1. วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า, โยธา
2. สามารถทำงานที่สูงได้

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินสนับสนุนงานบวช / งานแต่ง
5. ท่องเที่ยวประจำปี

6. เสื้อฟอร์มพนักงาน
7. จัดเลี้ยงปีใหม่
8. หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์
9. ปรับเงินเดือนประจำปี
10. โบนัสประจำปี

Line

ตำแหน่งที่รับสมัครอยู่ตอนนี้