EN TH
ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 1,800 โครงการ

We Are ENMAX

Line

เกี่ยวกับ บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 1 (อีพีซี) จำกัด

Enmax เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท เป็นกลุ่มบริษัทในเครือ รักชัยกรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 40 ปี และมียอดขายรวมมากกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปี Enmax เป็นบริษัทจัดการพลังงานทดแทนที่มีประสบการณ์ออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร เพื่อให้บริการสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคครัวเรือน มากว่า 1,800 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 250 เมกะวัตต์ โดยมีการทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และภาคเอกชน

วิสัยทัศน์ (VISION)

พลังงานที่ยั่งยืน คือการเพิ่มกำลังการผลิตผ่านแหล่งพลังงานหมุนเวียนและ
ลดการใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยีการอนุรักษ์ – เราทำทั้งคู่และให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นและยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)

ช่วยลูกค้าแก้ปัญหาความท้าทายด้านพลังงาน โดยการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคที่สามารถอนุรักษ์
พลังงานสร้างกำไรเพิ่มขึ้นให้เราและลูกค้าของเรา

เป้าหมาย (TARGET)

ซื่อสัตย์ ทุ่มเท เสียสละ หัวใจเอ็นแม๊กซ์อยู่ที่ไม่ยอม “แพ้” และไม่ยอมรับคำว่า “ไม่” ง่ายๆ

นโยบายคุณภาพ

ใส่ใจลูกค้า พัฒนาบุคลากร
ขั้นตอนตามมาตรฐาน ทำงานตามกฎหมาย
มากมายประสบการณ์ เชี่ยวชาญพลังงานทดแทน

Intro
Line

บริการขอใบอนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์

บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์

บริการบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์

Line

โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์

ทุกครั้งที่เราได้ทำโครงการเราอยากแสดงให้เห็นว่า เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนด้านพลังงาน ที่จะทำให้โลกนี้มีอนาคตที่ยั่งยืน
เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการชมโครงการของเรา และหวังว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้คุณในการตัดสินใจที่จะมีโครงการของคุณเอง

โครงการที่ติดตั้ง ทั้งหมด

1601
โครงการ

กำลังติดตั้ง ทั้งหมด

200
เมกะวัตต์

ประมาณการลงทุน ทั้งหมด

1300
ล้านบาท / ปี

ลดค่า Co2 ได้ประมาณ

160100
ตัน / ปี
Line
Line

ความรู้โซลาร์เซลล์