ลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ

ลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Line

บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 1 (อีพีซี) จำกัด

Enmax เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท เป็นกลุ่มบริษัทในเครือ รักชัยกรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 40 ปี และมียอดขายรวมมากกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปี Enmax เป็นบริษัทจัดการพลังงานทดแทนที่มีประสบการณ์ออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร เพื่อให้บริการสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคครัวเรือน มากว่า 1,800 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 250 เมกะวัตต์ โดยมีการทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และภาคเอกชน

วิสัยทัศน์ (VISION)

พลังงานที่ยั่งยืน คือการเพิ่มกำลังการผลิตผ่านแหล่งพลังงานหมุนเวียนและลดการใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยีการอนุรักษ์ – เราทำทั้งคู่และให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นและยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)

ช่วยลูกค้าแก้ปัญหาความท้าทายด้านพลังงาน โดยการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคที่สามารถอนุรักษ์พลังงานสร้างกำไรเพิ่มขึ้นให้เรา
และลูกค้าของเรา

เป้าหมาย (TARGET)

ซื่อสัตย์ ทุ่มเท เสียสระ หัวใจเอ็นแม๊กซ์อยู่ที่ไม่ยอม “แพ้”
และไม่ยอมรับคำว่า “ไม่” ง่ายๆ

นโยบายคุณภาพ

ใส่ใจลูกค้า  พัฒนาบุคลากร  ขั้นตอนตามมาตรฐาน  ทำงานตามกฎหมาย มากมายประสบการณ์  เชี่ยวชาญพลังงานทดแทน

Line
สมชาย แช่มสาคร

สมชาย แช่มสาคร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

อภิศักดิ์ อายุรไชย

อภิศักดิ์ อายุรไชย

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

อภิวัฒน์ พิมพ์กระโทก

อภิวัฒน์ พิมพ์กระโทก

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ธนชิต เพ็ชรสังข์

ธนชิต เพ็ชรสังข์

ผู้จัดการฝ่ายติดตั้ง

ผจก บัญชี สิรีธร สุขสราญ

สิรีธร สุขสราญ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

สนธยา กรพิพัฒน์

สนธยา กรพิพัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายบริการ

ผจก มลฤดี มีทิพย์

มลฤดี มีทิพย์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป