บริการบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์

ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์

ตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์

การบำรุงรักษาด้วยทีมงานมืออาชีพ

     บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 1 (อีพีซี) จำกัด บริการตรวจสอบพร้อมบำรุงรักษาระบบ
โซลาร์เซลล์ ทั้งในส่วนโซลาร์รูฟท็อป และ โซลาร์ฟาร์มโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญได้รับการอบรมตามมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายการดังนี้

1. บริการล้างแผงพร้อมตรวจสอบระบบโซลาร์เซลล์
2. บริการล้างแผงไม่รวมตรวจสอบระบบโซลาร์เซลล์
3. บริการติดตั้งระบบ Artificial Intelligence Power Monitor (AIPM)
4. บริการรื้อถอนระบบโซลาร์เซลล์
5. บริการทดสอบรีเรย์ (Production)

Line
ล้างแผงโซลาร์เซลล์

ด้านการบำรุงรักษา

1. ล้างแผงโซลาร์เซลล์พร้อมตวจสอบระบบ
     1.1 ล้างแผงทำความสะอาดห้องอินเวอร์เตอร์ ตรวจเซ็คแผงโซลาร์เซลล์
     1.2 ตรวจสอบจุด Crack, Hotspot
     1.3 ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ MC4, Cable Terminal
     1.4 ตรวจวัดการทำงานแต่ละวงจร และสตริง
     1.5 ทำความสะอาดตู้ AC / DC Box
     1.6 ทำรายงานสรุปผลการทำงาน 

2. ล้างเฉพาะแผงโซลาร์เซลล์
     2.1 ประเมินจากหน้างานกำลังการผลิต ระบบน้ำ ระบบ Safety รวมทั้ง                           
             Location ของแต่ละโครงการ
      2.2 รายงานผลการทำงานเป็นรูปภาพก่อนล้างแผง และหลังล้างแผง

Line
ตรวจสอบตู้ไฟโซลาร์เซลล์

ด้านการบริการ

1. บริการติดตั้ง Aftificial Intelligence Power Monitor (AIPM)
     1.1 โซลาร์รูฟท็อปบนหลังคา
     1.2 โซลาร์ฟาร์ม

2. บริการงานรื้อถอนระบบโซลาร์เซลล์
     2.1 รื้อถอนแผงโซลาร์เซลล์
     2.2 รื้อถอนโครงสร้างระบบโซลาร์เซลล์์
     2.3 รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้า
     2.4 รื้อถอนสายเคเบิ้ล

3. บริการทดสอบรีเลย์ Protection
     3.1 ทดสอบตามมาตรฐานของการไฟฟ้า MEA / PEA