ขอใบอนุญาต/งานบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์/

บริการขอใบอนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์

1. ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1)
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
4. ใบอนุญาตยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
5. ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
6. ใบอนุญาตเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ
     การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์

  1. สำรวจติดตั้งโดยทีมงานวิศวกร
  2. ออกแบบติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
  3. ติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยทีมงานมืออาชีพ
  4. Project Manager และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  5. ตรวจสอบการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยทีมงาน Quality Control (QC)

บริการบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์

   1. เว็บไซต์ AIPM ตรวจสอบการทำงานระบบโซลาร์เซลล์ และรายงาน
        แบบ Real time
   2. อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์
   3. ทีมงานพร้อมให้บริการ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

Line