บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยทีมงานมืออาชีพ
บริการสำรวจหน้างานติดตั้งโซลาร์เซลล์

สำรวจติดตั้งโซลาร์เซลล์

     สำรวจติดตั้งโดยละเอียดประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญด้านติดตั้งระบบ โซลาร์เซลล์

บริการออกแบบระบบติดตั้งโซลาร์เซลล์

ออกแบบติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

  ออกแบบติดตั้งระบบ โซลาร์เซลล์ ให้เหมาะสมกับหน้างาน และสอดคล้องจากการคำนวณการติดตั้งโซลาร์เซลล์ของวิศวกรเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น

บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยทีมงานมืออาชีพ

ความปลอดภัยระหว่างติดตั้งโซลาร์เซลล์

     บริษัทอบรมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่สูงก่อนติดตั้ง โซลาร์เซลล์ ทุกครั้ง พร้อมตรวจเอกสารอบรมประเมินความเสี่ยงตามหน้างาน และมาตรการป้องกันควบคุมงานด้านความปลอดภัย ด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Officer) จป.วิชาชีพ

ตรวจสอบระบบติดตั้งโซลาร์เซลล์

ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งโซลาร์เซลล์

     ตรวจสอบคุณภาพ แบบฟอร์มครอบคลุมทุกกระบวนการการติดตั้ง