ข่าวสารโซลาร์เซลล์

กอล์ฟกระชับมิตร Enmax Golf Cup 2023

            บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 1 (อีพีซี) จำกัด บริษัทติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดย คุณลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ ได้จัดการแข่งขัน กอล์ฟกระชับมิตร Enmax Golf Cup 2023 ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและหน่วยงานรัฐ มีกิจกรรมสัมนาให้ความรู้เรื่องแผงโซลาร์เซลล์ โดยคุณ Pitchpitha Bencha Channel Sales Manager จากบริษัท LONGi Solar Technology Co., Ltd. และเทคโนโลยี Inverter Sungrow โดยคุณ ภูษิต เรืองวิวัฒนโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ซันโกรว์ พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด. และเสริมทัพความรู้ ถาม ตอบ เรื่องความคุ้มทุนในการติดตั้งโซลลาร์เซลล์กับ คุณอภิวัฒน์ พิมพ์กระโทก ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 1 (อีพีซี) จำกัด.

            นอกจากนี้ลูกค้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกันระหว่างบริษัท และตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ และเป็นการผ่อนจากการทำงาน

โค้งสุดท้าย BOI ติดตั้งโซลาร์เซลล์ลดภาษี 50 เปอร์เซ็นต์

โค้งสุดท้าย BOI ตัิดตั้งโซลาร์เซลล์ลดหย่อนภาษี 50%

อุตสาหกรรมไหนที่ใช้สิทธิ BOI ได้

Enmax จับมือ 7-11 ลุยติดตั้งโซลาร์เซลล์กว่า 1,460 สาขา

เอ็นแม๊กซ์ เดินหน้าลุย ติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อป จำนวน 1,460 สาขา

ต้อนรับคณะดูงานจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หลังจากได้ลงนามสัญญาติดตั้งระบบโซล่า เซลล์ บนหลังคาเซเว่น อีเลฟเว่นกว่า 1,460 สาขา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โซลาร์เซลล์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซลาร์ 1 (อีพีซี) จำกัด