0

โซล่า เซลล์ติดตั้งแบบไหนได้บ้าง?

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar pv) เริ่มได้รับความนิยมในเมืองไทยมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตั้งที่ไม่ซับซ้อน เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม และราคาไม่แพง เพียงไม่กี่ปีก็คืนทุน [...]