ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.15.12

ขนาด (kW) :  680.40

แผง : Sunpreme 360W x  1680  pcs

แผง :  Jingko 315W x  240 pcs

อิเนเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000 -33KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

20150921_132043_IMG_3646-done 20151106_235036_IMG_4025-done 20151106_235036_IMG_4028-done 20150821_135303_IMG_3403-done 

20150921_132217_IMG_3651-done 20151106_235026_IMG_4072-done 20151106_235026_IMG_4073-done 20151106_235026_IMG_4076-done

20151106_235026_IMG_4078-done 20151106_235036_IMG_4026-done 20151106_235036_IMG_4030-done 20151106_235036_IMG_4036-done

20151106_235036_IMG_4040-done 20151106_235026_IMG_4058-done S__8233015 20150829_134715_DSC05041-done (Medium)