ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด ที่ไว้วางใจในการติดตั้งและดูแลระบบ Solar rooftop