ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  9.765

แผง : Jingko 315W x  31 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

99_1#16386 99_1#16382 99_1#หอพักมารีนโกลค์ 100%_1870