ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.21.08

ขนาด (kW) :  7.875

แผง : Jingko 315W x  25 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

579_106#579160_8444 579_106#579106 On Grid_304 579_106#579106 On Grid_3323