ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  9.720

แผง : Sunpreme 315W x  27  pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

98_122#Salaya 100%_3695 98_122#Salaya 100%_6307 98_122#Salaya 100%_9824 98_122#Salaya 100%_734