ข้อมูลระบบ

ข้อมูล : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  6.300

แผง : Jingko 315W x  20  pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

88_30#8830แสนสุข_2909 88_30#8830แสนสุข_9078 88_30#8830แสนสุข_9245 88_30#QC 8830 แสนสุข_584