ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  5.040

แผง : Jingko 315W x  16 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

49_598#49598 เบญ 100%_3789 49_598#49598 เบญ 100%_406 49_598#49598 เบญ 100%_510