ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  5.670

แผง : Jingko 315W x  18  pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

26_68#2668 MT 100%_2642 26_68#2668 MT 100%_3103 26_68#2668 MT 100%_2791