ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  9.450

แผง : Jingko 315W x  30 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

8_5#85 Noah 100%_6234 8_5#85 Noah 100%_8082