ข้อมมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  4.410

แผง : Jingko 315W x  14 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

26_67#2667 MT_8104 26_67#2667 MT_8634 26_67#2667 MT_4552 26_67#2667 MT_5938