ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) : 3.780

แผง : Jingko 315 W x  12 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

60_206#60206_4099 60_206#60206_5612 60_206#60206_9669