ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.21.08

ขนาด (kW) : 6.300

แผง : Jingko 315W x  20 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

579_221#579221 100%_9288 579_221#579221 100%_9230