ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.09.03

ขนาด (kW) : 9.72

แผง : Sunpreme 360W x  27 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

99_68#9968 100%_1379 99_68#9968 100%_843 99_68#9968 100%_6356 99_68#9968 100%_4973