ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) : 5.670

แผง : Jingko 315 W x  18 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

 

144_62#14462 วัดป่าชัย_8696 144_62#14462 วัดป่าชัย_4726 144_62#14462 100%พะปิ่น10_9043