ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  6.300

แผง : Jingko 315W x  20 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล: JJ-LAPP (Germany)

88_43#8843 แสนสุข 100%_4714 88_43#8843_319 88_43#8843_1058 88_43#QC 8843แสนสุข_9868