ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.09.03

ขนาด (kW) : 9.72

แผง : Sunpreme 360W x  27 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

 

99_100#99100 (100%)_6091 99_100#20150702_231210_3-done 99_100#99100 (100%)_405 99_100#99100 (100%)_293