ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) : 8.820

แผง : Jingko 315 W x  28 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

22_11#QC ร้านเกมส์โคกขาม_1423 22_11#20150702_140634_10-done