ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  3.780

แผง : Jingko 315W x  12 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

100_154#100154 repeat รอบ3_9555 100_154#100154 100% พฤกษา19_5848 100_154#100154 repeat รอบ3_7139 100_154#100154 repeat รอบ3_9797