ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  3.780

แผง : Jingko 315W x  12 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

59_187#แผง 59187_2864 59_187#แผง 59187_3325 59_187#แผง 59187_2731