ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) : 6.3

แผง : Jingko 315W x  20 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

 

182_3#1823 sand_1689 182_3#เดอะแซน1823 100%_3015