ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) : 3.780

แผง : Jingko 315W x  12 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

100_241#100241_9804 100_241#100241_4097 100_241#100246_5195 100_241#100241_4758