ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) : 6.300

แผง : Jingko 315 W x  20 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

88_42#8842 แสนสุข_2270 88_42#8842_2279 88_42#8842_1204