ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  6.300

แผง : Jingko 315W x  20 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

88_49#8849 แสนสุข 100%_350 88_49#8849 แสนสุข 100%_8415 88_49#8830แสนสุข_2909 88_49#8849 แสนสุข 100%_9098