ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.09.03

ขนาด (kW) :  3.780

แผง : Jingko 315W x  12 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

59_245#แผง59245_3234 59_245#แผง59245_3945 59_245#แผง59245_8901 59_245#59245 100%_9481