ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  7.560

แผง : Jingko 315W x  24 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

144_165#144165 รูปที่ขาด_3188 144_165#144165 วัดป่าชัย_5192 144_165#144165 วัดป่าชัย_9614 144_165#144165 รูปที่ขาด_3061