ข้อมุลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) : 7.560

แผง : Jingko 315 W x  24 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

54_93#5493 scenery 100%_232 54_93#5493 scenery 100%_4864 54_93#5493 scenery 100%_2848