ขอขอบคุณลูกค้าบริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำักด ที่ไว้วางใจในการติดตั้งและดูแลระบบ Solar rooftop