ขอบคุณลูกค้าบริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่ไว้วางใจในการติดตั้งและดูแลรักษาระบบ Solar rooftop