ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  3.780

แผง : Jingko 315W x  12 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

52_88#พฤกษา42_525 52_88#พฤกษา42_4384 52_88#พฤกษา42_9403 52_88#QC 5288พฤกษา42_3639