ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท แปรซิฟิกห้องเย็น จำกัด ที่ไว้วางใจในการทำงานของเราทีมงาน ENMAX ขอบคุณคะ