ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  6.300

แผง : Jingko 315W x  20 pcs

อินเวอร์เตอร์: Huawei SUN2000-12KTL

เมาท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

182_42#18242 sand_1602 182_42#QC 18242เดอะแซน_7829