ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  4.725

แผง : Jingko 315W x  15  pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

88_20#8820 แสนสุข_2367 88_20#8820 แสนสุข_3625 88_20#8820 แสนสุข_4508 88_20#8820 แสนสุข_7834