ขอขอบคุณลูกค้า โรงแรมโรสวูด ภูเก็ต ที่ไว้วางใจทีมงาน ENMAX ทั้งติดตั้งและดูแลระบบ Solar rooftop