ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จํากัด ที่ไว้วางใจให้ ENMAX ดูแลระบบและติดตั้ง Solar rooftop ขนาด 599.04 kW