ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ที่ไว้วางใจให้ ENMAX ดูแลระบบและติดตั้ง