ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท ซีไอทีซี เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ (ไทย) จำกัด ที่ไว้ใจ ENMAX ให้เราได้ดูแลและติดตั้งระบบ Solar rooftop ขนาด 100 kW