ระบบพลังงานแสงอาทิตย์มี 3 ชนิด ความแตกต่างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้งานที่แตกต่างไปในแต่ละโครงการ

ระบบออนกริด

ระบบนี้ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายโดยตรง หรือเพื่อขายให้กับการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบนี้จะถูกจ่ายโดยตรงเข้าสู่แผงกระจายไฟหลัก MDB และใช้ภายในครัวเรือนหรือธุรกิจ จากนั้นพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจะถูกจ่ายเข้าไปใน กริด พลังงานไฟฟ้าที่เหลืออาจจะถูกขายกลับไปให้การไฟฟ้าฯ ภายใต้โปรแกรม net-metering

_On-Grid Solar System with Net Metering

ระบบออนกริดอีกแบบหนึ่งคือ แบบที่พลังงานไฟฟ้าถูกจ่ายไปสู่กริดโดยไม่ได้ถูกใช้โดยเจ้าของสถานที่เลย ในระบบนี้ พลังงานไฟฟ้าจะไม่ผ่านเข้ามาในระบบของเจ้าของสถานที่แต่ทั้งหมดจะถูกขายให้กับการไฟฟ้า

_On-Grid Solar System with PPA _On-Grid Solar System for Self Use

เหมาะกับลูกค้าที่ :

 • ได้รับสิทธิ์ในการขายไฟให้กับการไฟฟ้าฯ
 • ไม่ชอบระบบแบตเตอรี่ที่วุ่นวาย
 • มีการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน ระหว่างที่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์กำลังทำงานอยู่ เช่น โฮมออฟฟิส ธุรกิจ
 • อาศัยอยู่ในพื่นที่ ที่กริดมีความเสถียรดี

 

ระบบออฟกริด

ระบบออฟกริด คือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกใช้ในการชาร์จ แบตเตอรี่ ที่มากเพียงพอสำหรับ โหลดเป้าหมาย ของบ้านของคุณ หรือ สถานที่ทำงาน พลังงานไฟฟ้าถูกดึงมาจากแบตเตอรี่ เข้าสู่ อินเวอร์เตอร์ ที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจาก DC เป็น AC ด้วยระบบที่มีขนาดแบตเตอรี่เหมาะสม เราจะสามารถออกแบบระบบที่สามารถทำงานได้ถึง 1 2 3 วัน หรือมากกว่าได้

_Off-Grid Solar System

เหมาะกับลูกค้าที่ :

 • ไม่สามารถเข้าถึงกริด
 • ต้องการความเป็นอิสระในด้านพลังงาน
 • ไม่ได้รับสิทธิ์ในการขายไฟให้กับการไฟฟ้าฯ
 • สามารถรับได้กับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุก 5-10 ปี

 

ระบบไฮบริด

ระบบนี้ผสมผสานระหว่างข้อดีๆ ของทั้ง 2 ระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ถูกใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถระบุขนาดได้ตามต้องการ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้าน หรือ ออฟฟิสของคุณ จะดึงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นี้โดยผ่าน อินเวอร์เตอร์ที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจาก DC เป็น AC อย่างไรก็ตามเมื่อคุณใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่ แบตเตอรี่ตัวนี้มี มันจะเปลี่ยนไปดึงพลังงานมาจากกริดโดยอัตโนมัติ และพลังงานที่เหลือจะถูกส่งไปสู่กริด

_Hybrid Solar System

เหมาะกับลูกค้าที่ :

 • ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดของทั้ง 2 ระบบ
 • ต้องการให้ระบบผลิตไฟฟ้าตอนกลางคืน
 • สามารถรับได้กับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุก 5-10 ปี