ข้อมูลระบบ

วันที่ : 2015.03.09

ขนาด (kW) :  6.615

แผง : Jingko 315W x  21 pcs

อินเวอร์เตอร์ : Huawei SUN2000-12KTL

เม้าท์ติ้ง : LockSolar (Thailand)

เคเบิ้ล : JJ-LAPP (Germany)

26_29#S__9183246 26_29#S__9183247 26_29#S__9183250