ทีมงานบริหารมืออาชีพของเรามีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเอ็นแมกซ์ให้เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศ

 • ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ
  ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานบริหาร
 • ลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ
  ลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ
 • ภุชงค์ ศรสุนทร
  ภุชงค์ ศรสุนทร Project Manager
 • ธนวุฒิ วันจันทึก
  ธนวุฒิ วันจันทึก Business Development
 • เมฑิณี จันทะสอน
  เมฑิณี จันทะสอน Sales Support
 • ปัญจพาณ์ จันทร์แถม
  ปัญจพาณ์ จันทร์แถม Sales Support
 • ชลลดา สังข์สวาท
  ชลลดา สังข์สวาท Sales Support
 • ชุติกาญจน์ ตั้งจิตมานะกุล
  ชุติกาญจน์ ตั้งจิตมานะกุล Engineering
 • วรวุฒิ เจริญฐิติวงศ์
  วรวุฒิ เจริญฐิติวงศ์ Engineering
 • อุบล มะนาวนอก
  อุบล มะนาวนอก Technician