เราคือใคร

เอ็นแมกซ์ คือ บริษัทพลังงานที่มุ่งเน้นพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน   ในด้านพลังงานทดแทนเราออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรเพื่อให้บริการสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และครัวเรือน   ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เราให้บริการภาคธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด และ การบริหารพลังงาน

เราภูมิใจที่เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของกลุ่มบริษัทรักชัย ที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพในหลากหลายอุตสาหกรรมมากว่า 30 ปี

 

วิสัยทัศน์ของเรา

พลังงานเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่ใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมของมนุษย์ทั้งหมด เราเชื่อว่าขณะนี้และตลอดไปในอนาคต พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำรงชีวิตและการพัฒนาของมนุษย์ เราเชื่อว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกุญแจสำคัญสู่พลังงานทดแทนที่สะอาด และไร้ขีดจำกัด ที่จะสนองความต้องการพลังงานทั่วโลกอย่างทั่วถึง เราเชื่อว่าเทคโนโลยีในการอนุรักษ์พลังงานจะพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งและ เราจะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเราเพื่อลดความต้องการพลังงานโดยรวม

เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง อนาคตที่มีพลังงานยั่งยืน โดยการสร้างความสมดุลระหว่าง อุปสงค์ และอุปทานของการใช้พลังงาน โดยผ่านการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานยั่งยืน = เพิ่มอุปทานของพลังงาน (พลังงานทดแทน) – ลดอุปสงค์ของพลังงาน (การอนุรักษ์พลังงาน)

 

ภาระกิจของเรา

เพื่อช่วยลูกค้าหาทางออกในการแก้ปัญหาความท้าทายด้านพลังงาน โดยผ่านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นเราจะสามารถสร้างกำไรให้กับลูกค้า เรา และโลกของเราได้อย่างยั่งยืนไปในอนาคต

 

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

เราทำงานด้วยแนวคิดของการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทุกคน ทุกวัน ทุกที่ และในทุกด้านการทำงานของเรา เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ดีกว่าเดิม กระบวนการพัฒนาของเราจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราทำได้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ